Naam GPX-bestand

We adviseren om geen verwijzingen naar plaatsnamen, evenementen of jezelf te gebruiken. Gebruik een bv cijfercombinatie. 

Fout : wandelingaalst20km.gpx

Juist : 30km-56387.gpx

Tip - als je verschillende afstanden hebt, begin je best met de afstand. Op sommige gps toestellen zijn enkel de eerste 11 karakters zichtbaar en als je de afstand achteraan zet, kunnen gebruikers geen onderscheid maken tussen de verschillende afstanden.